วิธีใช้งานไอพีโบนัส IPBONUSZ.NET

เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วควรอัพเดต Config ใหม่ผ่านระบบ Auto Update โดยสามารถดูวิธีการใช้งานระบบ Auto Update ได้จากลิ้งค์นี้เลยครับ http://www.ipbonusz.net/autoupdate